การชำระเงิน

1. วิธีการชำระเงิน (e-Payment กับ 2c2p)

2c2p คืออะไร ?

     ระบบ 2c2p คือระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment Gateway Provider) เพียงผู้ใช้งานใส่ข้อมูลบัตรเครดิต ลงในระบบตามที่ระบบถามให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะทำการตัดเงินจากบัตรของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ โดยในระบบของ Office bay จะรองรับตัวบัตร VISA , Mastercard เท่านั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุด โดยอ่านรายละเอียดการชำระเงินได้หลังจากเลือกวิธีการชำระเงิน

     1.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต (ดังรูปด้านล่าง)

          - ระบบจะยืนยันปลายทางของ Office bay ซึ่งจะเป็นชื่อของ Business CTS Co., Ltd.

          - ระบบจะถามในส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

 

 

     1.2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ (ดังรูปด้านล่าง)

          - ระบบจะยืนยันปลายทางของ Office bay ซึ่งจะเป็นชื่อของ Business CTS Co., Ltd.

          - ระบบจะถามในส่วนของตัวแทน ชื่อผู้ชำระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

          - ระบบจะแสดงเลขใบสั่งซื้อ หากต้องการพิมพ์ใบชำระเงินให้กดปุ่ม Print

 

 

 

 

     1.3 ชำระผ่านธนาคาร (ดังรูปด้านล่าง)

          - ระบบจะยืนยันปลายทางของ Office bay ซึ่งจะเป็นชื่อของ Business CTS Co., Ltd.

          - ระบบจะถามในส่วนของชื่อธนาคาร ชื่อผู้ชำระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

          - ระบบจะแสดงเลขใบสั่งซื้อ หากต้องการพิมพ์ใบชำระเงินให้กดปุ่ม Print

 

 

 

  

วิธีการสมัครสมาชิก  |  คู่มือการใช้งาน  |  วิธีการชำระเงิน  |  การจัดส่งสินค้า