การแลกคะแนนสะสม Office Bay Rewards

 

อ่านรายละเอียดการสมัครสมาชิกและกฏกติกา Office Bay Rewards เพิ่มเติม: OFFICE BAY REWARDS

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:

 

วิธีการส่งเอกสารแบบฟอร์ม:

1. ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์มายังที่อยู่ด้านล่าง

เลขที่ 12 ประชาชื่น 40 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10800

หริอ

2. แสกนเอกสารส่งมายังอีเมลทีมการตลาด [email protected] 

 

สนใจตรวจสอบคะแนน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 1345 หรือ Office Bay Official Line

 

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ และกรณีมีข้อถกเถียง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด