คู่มือการใช้งาน

[1] ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า (ดังรูปด้านล่าง)

 การเลือกสินค้าบน https://www.officebay1345.com/ มีวิธีทำดังนี้

     1. ค้นหาสินค้าง่ายๆ ผ่านช่อง Search โดยใส่ชื่อสินค้า หรือรหัสสินค้าที่ต้องการเลือกชม แล้วคลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดเพื่อค้นหา

     2. เลือกสินค้าโดยคลิกไปที่หมวดหมู่สินค้า โดยเลือกที่แถบแสดงชื่อหมวดหมู่ของสินค้าซึ่งแสดงทางด้านบนของเว็บไซต์

     3. เลือกชมสินค้าจากหมวดหมู่แสดงรูปภาพและรายละเอียดสินค้าบริเวณตรงกลางของเว็บไซต์

     4. กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า เพื่อรายการสินค้าที่สั่งซื้อ

 

         

          - เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าจอมาดังนี้ ให้ทำการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียด แล้วทำการสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนต่อไป (ดังรูปด้านล่าง)

 

 

     5. เมื่อกดปุ่ม “รถเข็น” จะมีรายการในรถเข็นขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบ (ดังรูปด้านล่าง)

          - หากต้องการดูรายละเอียดสินค้าในตะกร้าทั้งหมดให้กดปุ่ม ดูและแก้ไขรถเข็น

          - หากต้องการลบรายการสินค้า กดปุ่มถังขยะ

          - หากต้องการแก้ไขจำนวน สามารถกด + เพื่อเพิ่ม และกด - เพื่อลดจำนวน จากนั้น กดที่ปุ่ม "อัพเดทตะกร้าสินค้า"

          - กดปุ่มดำเนินการสั่งซื้อ เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า และหากมีโค้ดส่วนลดให้กรอกในช่องป้อนรหัสส่วนลดและกดปุ่มยืนยันส่วนลด

 

 

[2] เพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้า

          - กรอกที่อยู่จัดส่งสินค้า จากนั้นกดปุ่มถัดไป (ดังรูปด้านล่าง)

 

 

          - ตรวจสอบที่อยู่จัดส่งสินค้า จากนั้นกดปุ่มสั่งซื้อสินค้า (ดังรูปด้านล่าง)

  

[3] บัญชีของฉัน

     1. ข้อมูลบัญชีของฉัน (ดังรูปด้านล่าง)

          - หากต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อให้กดปุ่มแก้ไข

          - หากต้องการแก้ไขรหัสผ่านให้กดปุ่มรหัสผ่าน

 

 

     2. ประวัติการสั่งซื้อ

          - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าหรือใบสั่งซื้อใด ให้กดปุ่มดูคำสั่งซื้อเพื่อแสดงหน้ารายการสั่งซื้อนั้น (ดังรูปด้านล่าง)

    

 

     3. แคตตาล็อคของฉัน (ดังรูปด้านล่าง)

          - หากต้องการแก้ไขจำนวน สามารถกรอกจำนวนที่ต้องการ กดปุ่มจากนั้น กดที่ปุ่ม "อัพเดทรายการที่ต้องการ"

          - หากต้องการลบรายการสินค้า กดปุ่มลบรายการ

          - กดปุ่มแบ่งปันรายการสินค้าที่ต้องการ หากต้องการแบ่งปันรายการสินค้าที่ต้องการ

          - กดปุ่มเพิ่มทั้งหมดลงในรถเข็น เมื่อต้องการเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น

  

 

     4. ข้อมูลที่อยู่ (ดังรูปด้านล่าง)

          - กดปุ่ม จัดการที่อยู่หากต้องการเพิ่ม หรือลบที่อยู่

          - หากต้องการแก้ไขที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน ให้กดปุ่มแก้ไขที่อยู่

          - หากต้องการแก้ไขที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า ให้กดปุ่มแก้ไขที่อยู่

 

 

    5. ข้อมูลบัญชี (ดังรูปด้านล่าง)

          - หากต้องการแก้ไขชื่อให้กรอกข้อมูลลงในช่องชื่อ

          - หากต้องการแก้ไขนามสกุลให้กรอกข้อมูลลงในนามสกุล

          - หากต้องการแก้ไขหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กรอกข้อมูลลงในช่องหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

          - หากต้องการเปลี่ยนอีเมล กดปุ่ม check box เปลี่ยนอีเมล

          - หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน กดปุ่ม check box เปลี่ยนรหัสผ่าน

          - เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก

 

 

     6. รีวิวสินค้าของฉัน

          - การรีวิวสินค้าของฉัน จะสามารถรีวิวได้หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น (ดังรูปด้านล่าง)

 

  

วิธีการสมัครสมาชิก  |  คู่มือการใช้งาน  |  วิธีการชำระเงิน  |  การจัดส่งสินค้า